Vidit Choudhary
Bhavesh Verna
Aryan Gaba
Simarveer Singh
Ketan Chaudhary
Rakshit Kumar
Harman Kahlon
Samridh Menon
Ibraheem Moosa hussain
Arvi Taras
Arvi Taras
Krish Hathiya